koszerna pożyczka

szczególna forma datku charytatywnego; rodzaj nieoprocentowanej pożyczki, której zwrot nie był obwarowany żadnymi dodatkowymi warunkami. Mogła być ona zwrócona w jednej lub kilku ratach, gdy pożyczkobiorcę było na to stać, jak również w postaci datku, udzielonego innemu ubogiemu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand