konhelerki

kohnhel(l)erki – nazwa, jaką podczas II wojny światowej mieszkańcy getta warszawskiego nadali konnym omnibusom, łączącym od lipca 1941 ulice, nie posiadające połączenia tramwajowego (od lutego 1941 w getcie funkcjonowała tylko jedna okólna linia tramwajowa, oznaczona nie – jak dawniej – numerem, ale niebiesko-białą gwiazdą Dawida). Nazwa nawiązywała do popularnego w Warszawie w XIX w. określenia dyliżansów pocztowych, zwanych steinkellerkami (sztajnkelerkami; szteinkelerkami), których sieć uruchomił Piotr Steinkeller w 1838 (w Warszawie od 1845 stanowiły one regularną komunikację miejską oraz służyły do do przewozu więźniów). Okupacyjna nazwa k. została utworzona od nazwisk braci Moryca i Menachema Kohnów oraz Zeliga Hellera, którzy – kolaborując z Niemcami – prowadzili w getcie rozległe interesy i m.in. uzyskali koncesję na działalność założonego przez siebie Towarzystwa Komunikacji Omnibusowej. Kohnowie i Heller stali się symbolem nowobogackiej elity dzielnicy zamkniętej; zginęli podczas Wielkiej Akcji w 1942.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand