konferencja w Czerniowcach

(współcz. Czernivci, płd.-zach. Ukraina) – pierwsza międzynarodowa konferencja, poświęcona roli i znaczeniu języka jidysz. Odbywała się od 30 VIII do 4 IX 1908. Inicjatywa jej zwołania wyszła od nowojorskiego komitetu organizacyjnego, złożonego z grona intelektualistów. Wzięło w niej udział 70 delegatów, reprezentujących wszystkie ważniejsze opcje polityczne, wśród nich byli: I.L. Perec, A. Rajzen, Sz. Asz, H.D. Nomberg, N. Pryłucki, M. Mieses, M. Spektor; ze względu na stan zdrowia nie przybyli Mendełe Mojcher Sforim i Szalom Alejchem. W programie k. w Cz. miały się znaleźć problemy związane z uznaniem języka jidysz za język narodowy Żydów, oraz z jego gramatyką, pisownią, literaturą, teatrem, prasą i tłumaczeniami BH. K. w Cz. stała się polem starcia między hebraistami i jidyszystami. Przyjęta kompromisowa rezolucja zawierała uznanie języka jidysz za narodowy język Żydów i wezwanie do dążenia zrównania go na arenie politycznej, kulturalnej i społecznej z innymi językami. Akcentowała przy tym wolność wyboru „opcji językowej” przez jej uczestników. Rezultaty k. w Cz. wywołały polemiki prasowe; Achad ha-Am nazwał ją „przedstawieniem purimowym” (por. purimszpile). Po jej zakończeniu Perec, Asz, Reisen i Nomberg odwiedzili wiele gmin żydowskich w Galicji i na Bukowinie, propagując literaturę, kulturę i język jidysz. K. w Cz. stała się ważnym etapem rozwoju ruchu jidyszystycznego, przyczyniając się do jego okrzepnięcia i intensyfikacji.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem