kof

(hebr.; jid. kuf) – dziewiętnasta litera alfabetu hebrajskiego. W czasach biblijnych, a także obecnie, wymawiana przez Żydów z krajów arabskich jak spółgłoska emfatyczna „k” (w języku polskim nie występująca). Na ogół jednak wymawia się ją jak zwykłe „k” (tak samo jak kaf). W inskrypcjach protosynajskich prawdopodobnie była wyobrażeniem osła. Ma wartość liczbową 100.

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand