klojz

(klaus, klajzł) (jid., od niem. Klause = cela) – termin używany od XVII w. przez Żydów środkowo- i wschodnioeuropejskich na określenie małej bóżniczki (bóżnica) albo be(j)t (ha-)midraszu, stanowiących własność jakiejś grupy zawodowej lub społecznej. Często tak właśnie nazywali swoje bóżnice chasydzi (należała do nich np. pięknie urządzona lwowska bóżnica Jakuba Glancera).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand