klamry do pasów

ozdobne, srebrne klamry spinające pas, którym pan domu przepasywał biały kitel m.in. w święta Rosz ha-Szana, Jom Kipur i Pesach. Zazwyczaj zamieszczano na nich inskrypcję w języku hebrajskim, zawierającą fragment z biblijnej Księgi Kapłańskiej (16,30). Napis najczęściej ryto w kartuszu flankowanym przez lwy, czasami na tle panopliów. Popularną sceną biblijną, przedstawianą na k. do p., było ofiarowanie Izaaka. Wybór ten podyktowany był wspomnieniem akedy w modlitwie dodatkowej (musaf), odmawianej w Rosz ha-Szana. Czasami k. do p. zdobiono symbolami, związanymi zarówno z okresem świąt ekspiacyjnych, jak i ze świętem Pesach, np. wyobrażeniami kozła albo baranka.

Autor hasła: Magdalena Sieramska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand