kiełbaśnik

w języku polskim określenie specjalisty w dziedzinie wyrobu kiełbas lub ulicznego sprzedawcy gorących kiełbasek; potocznie (regionalizm) także synonim Niemca, „berlińczyka”. Prawdopodobnie za pośrednictwem drugiej z wymienionych etymologii (Niemcy, a zwłaszcza Berlin, postrzegane bywały jako ojczyzna haskali i ruchów reformatorskich w judaizmie [por. judaizm reformowany]) oraz rozpowszechnionej wśród ortodoksów żydowskich opinii, że wszyscy zwolennicy postępu nie przestrzegają przepisów dotyczących koszerności. Wśród zachowawczo usposobionej części społeczności żydowskiej oraz wśród chasydów w XIX w. określenie k. stało się synonimem odstępcy od wiary i obyczajów przodków. (Por. też: apikojres; kaszer; prawa dotyczące żywności)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand