kaparot

(l.mn. od hebr. kapara = przebaczenie, odpokutowanie, pojednanie, ofiara błagalna, okup; jid. kapores) – ceremonia odprawiana przed świętem Jom Kipur, oparta na wierzeniu, że możliwe jest przeniesienie choroby, bólu, winy i grzechu na inny przedmiot – żywy lub martwy. Polega ona na kręceniu nad głową kogutem lub kurą i wypowiadaniu słów: „To w moim zastępstwie, to w zamian za mnie, to moja pokuta. Niech ten kogut (kura) idzie na śmierć, a ja wejdę w pokoju w dobre, długie życie”. Dodaje się też fragmenty z Psalmów i z Księgi Hioba. Następnie ptaka zarzyna się, a potem, po odpowiednim przyrządzeniu, jego mięso zjada właściciel, albo oddaje je ubogim. O zwyczaju tym nie wspomina Talmud; prawdopodobnie powstał on wśród Żydów babilońskich; jest o nim mowa w pismach gaonów z IX w., a w X w. był już dość powszechny. W późnym średniowieczu wielu rabinów sprzeciwiało się mu, ale M. Isserles zaaprobował go. Tak więc wśród Żydów aszkenazyjskich przetrwał do dnia dzisiejszego. Współcześnie jednak, najczęściej zamiast koguta używa się monet, które następnie są przekazywane na cele charytatywne (por. dobroczynność). (Zob. też skrucha)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem