kalendarze żydowskie (wydawnictwa)

W księżycowo-słonecznym kalendarzu żydowskim spis miesięcy, tygodni i dni ma charakter ruchomy. Dlatego też wydawanie kalendarzy było ważnym regulatorem życia religijnego Żydów; zaznaczano w nich czas – dla poszczególnych rejonów ziemi – godziny i minuty zapalania świec w piątkowy wieczór, gdy rozpoczyna się szabat oraz początku świąt, a także dni postów, godziny odprawiania modlitw i in. czynności poczynań rytualno-religijnych. Najczęściej były to kalendarze wydawane w małym formacie, ograniczające się do kalendarium i zaleceń religijnych, dotyczących poszczególnych dni. Czasami wydawano również obszerne kalendarze, zawierające artykuły na różne tematy, np.: religijne, historyczne, kulturalne itp.; takim był m.in. „Warszewer Jidiszer Kalendar” (jid., Warszawski Kalendarz Żydowski), wydawany w Warszawie przez Herszela Eppelberga w 1889–1901, w nakładzie 18–20 tys. egzemplarzy. Sporadycznie, niektóre czasopisma (m.in. lwowska „Chwila”, warszawski „Nasz Przegląd”) wydawały kalendarze-almanachy. Od 1948 ZRWM wydawał małe, kieszonkowe kalendarzyki, ze wskazaniem świąt żydowskich i z zaleceniami religijnymi. Wydawanie takich kalendarzyków kontynuuje Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. W 1983/1984 rozpoczęto wydawanie „Kalendarza Żydowskiego – Almanachu”.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem