języki Żydów

zob. hebrajski język; jidysz; ladino; por. też: aramejski język; łoszn ha-kojdesz; mame-łoszn

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand