ij(j)ar

(hebr.; jid. ijer)drugi miesiąc kalendarza żydowskiego, licząc od nisan lub ósmy, licząc od tiszri; według kalendarza gregoriańskiego, przypada na kwiecień-maj; trwa 29 dni. Osiemnastego dnia tego miesiąca wypada trzydziesty trzeci dzień omeru, zwany Lag ba-Omer. W Izraelu piątego dnia i. obchodzony jest Dzień Niepodległości Izraela (hebr. Jom ha-Acmaut). Symbolem tego miesiąca jest byk.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand