hak(k)afot

(l.mn., hebr., okrążanie, otaczanie; jid. hakojfes) – procesje w synagodze wokół bimy, na którą przenosi się zwój Tory, oraz wokół synagogi, organizowane codziennie w czasie trwania święta Sukot. W tradycji aszkenazyjskiej i częściowo sefardyjskiej, h. odbywają się na zakończenie musaf; w sefardyjskiej – w Izraelu, Syrii, Turcji, Egipcie – w czasie modłów porannych (szacharit), po modlitwie Hal(l)el. Aron (ha-)kodesz pozostaje wówczas otwarty, aż do zakończenia modłów. We wszystkie dni święta, mężczyźni niosąc lulaw, wykonują jedno okrążenie, a ostatniego dnia, zwanego Hoszana Raba – siedem. Zwyczaj okrążania bimy z lulawem podczas Święta Szałasów ma swoje korzenie w czasach Świątyni Jerozolimskiej, gdzie okrążano ołtarz, śpiewając Hallel i hoszanot (obecnie również odmawia się hoszanot). Procesje te mają przypominać zdobycie Jerycha przez Jozuego, po siedmiokrotnym okrążeniu murów miasta. Symbolizują trudności, po których następuje zwycięstwo. W szabat nie wykonuje się okrążeń, ponieważ w Świątyni również nie było procesji, jednak arka pozostaje otwarta, choć rodału nie przenosi się na bimę. Z okazji święta Simchat Tora odbywa się siedem h. wokół synagogi lub bimy; oznaczają one zakończenie starego i początek nowego cyklu czytania Tory. Z tej okazji wyjmuje się wszystkie rodały z arki i obnosi się je ze śpiewem i tańcami. Także w czasie zaślubin, pod chupą panna młoda okrąża siedmiokrotnie swego narzeczonego. W niektórych gminach żydowskich istniał zwyczaj okrążania na cmentarzu, przyniesionych na marach zwłok, przed ich pogrzebaniem. Odmawiane przy tym modlitwy miały chronić zmarłego przed demonami (szedim). Uważano też, że siedmiokrotne okrążanie grobów sprawiedliwych mężów sprawi, że swoimi modlitwami wstawią się oni do Boga o uchronienie mieszkańców gminy przed klęską suszy, zarazy, lub że modlitwy te będą pomocne poszczególnym osobom w zachowaniu zdrowia, albo uleczą z bezpłodności. Było też w zwyczaju siedmiokrotne obchodzenie granic nowego cmentarza przy jego poświęceniu, przez co najmniej dziesięciu Żydów (por. minjan).

Autorzy hasła: Magdalena Bendowska, Jan Jagielski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem