hagbaha

(hebr., podniesienie; jid. hagbohe) – obrządek podniesienia rozwiniętego zwoju Tory (rodał) w synagodze bądź bóżnicy, tak by członkowie społeczności mogli zobaczyć trzy kolumny tekstu i śpiewając na stojąco zaświadczyć: „Takie Prawo dał Mojżesz Izraelitom” (Pwt 4,44 i Lb 9,23), a następnie odmówić trzy wersy z Księgi Przysłów (3,18–16), w odwrotnej kolejności. Jego źródłem jest przekleństwo z Księgi Powtórzonego Prawa (27,26), które odnoszono do chaz(z)ana, nie dokonującego obrządku h. W rycie aszkenazyjskim h. ma miejsce po czytaniu Tory, a bezpośrednio przed jej zwinięciem (g(e)lila). Jedną z form uhonorowania członka wspólnoty jest wywołanie go do hagbachy. W rycie sefardyjskim obrządek ten dokonywany jest przed czytaniem Tory.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand