hadas

hadas(s)a (hebr., mirt; jid. hodes) – jeden z czterech gatunków roślin, tworzących świąteczny bukiet (lulaw) na święto Sukot. Tradycyjnie używa się trzech gałązek mirtu, ponieważ BH (Kpł 23,40) określa gatunek rośliny właśnie trzema słowami (hebr. anaf ec awot = gałązka gęstego drzewa). Mirt, będący rośliną wydzielającą przyjemny zapach, ale nie wydającą owoców, symbolizuje Żyda, który wprawdzie wypełnia przykazania, ale nie zajmuje się studiowaniem Tory. (Zob. też balsaminka)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand