hachnasat kal(l)a

(hebr., wydawanie za mąż, przywiedzenie do małżeństwa; jid. hachnoses kałe, hachnusas kało) – jedno z najważniejszy dzieł dobroczynności i bardzo ceniona micwa, zalecana przez Talmud, polegająca na pomocy w doprowadzeniu do małżeństwa ludzi ubogich. Na różne sposoby podkreślano jej wielkie znaczenie. Według Talmudu, jako jedna z nielicznych micw, miała ona pierwszeństwo przed studiowaniem Tory. Z tego wynikało zawarte w niektórych rozprawach dotyczących halachy dopuszczenie do przystrajania panny młodej ozdobami rodału (por.: rim(m)onim; tarcza na rodał; korona na Torę), choć poza tym nie wolno ich było używać do żadnych innych celów. Podczas szacharit, zgodnie z talmudycznym traktatem Pea (1,2), h.k. określa się jako działanie, „którego owocami człowiek cieszy się na tym świecie, a daje też główną nadzieję na Świat Przyszły” (por. Olam ha-Ba). Szczególne znaczenie w sprawowaniu h.k. ma czynnik „niezawstydzania”. W związku z tym pomocy należy udzielać skrycie. Dodatkowo, według Szulchan Aruch, w jej udzielaniu dziewczyna miała mieć pierwszeństwo przed młodzieńcem, gdyż to dla niej pozostawanie w stanie staropanieństwa jest większym wstydem niż samotność dla mężczyzny. W związku z tym już w średniowieczu, a w społecznościach ortodok. do dziś, bardzo rozpowszechnione były bractwa (hebr. chewrot) pn. Hachnoses Kałe, zajmujące się kultywowaniem h.k., przede wszystkim poprzez zbieranie pieniędzy na posag, a także udzielanie pomocy we wszystkich przygotowaniach do ślubu i wesela (przed I wojną światową, np. w Warszawie, istniały: Towarzystwo Wydawania Zapomóg Biednym Narzeczonym Żydówkom „Chachnusas Kało” i Towarzystwo Pomocy dla Biednych Mających Wstąpić w Związki Małżeńskie „Chachnusas Kało”). Spełnieniem tej micwy jest także przyczynienie się do tego, by ceremonia ślubna i następująca po niej uczta były udane, a panna młoda – radosna.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem