gimel

(hebr.; jid. gimł) – trzecia litera alfabetu hebrajskiego. Oznacza spółgłoskę „g”. W czasach biblijnych wymawiano ją dwojako: na początku wyrazu lub sylaby – jak miękkopodniebienną spółgłoskę dźwięczną wybuchową, a po samogłosce, w środku sylaby – jak spółgłoskę szczelinową. W inskrypcjach protosynajskich litera ta przedstawiała wielbłąda (hebr. gamal). G. ma wartość liczbową 3. Współcześnie litery tej używa się także (z apostrofem u góry po lewej stronie) do oznaczania dźwięku „dż” (tak też – kiedy oznaczona jest dageszem, tj. kropką w środkuwymawiają ją Żydzi jemeńscy).

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand