gilgul neszamot

(hebr., wędrówka dusz, metempsychoza) – teoria reinkarnacji. Idea ta w pełnej formie pojawia się w judaizmie dopiero w kabale; Sefer ha-Bahir wspomina o niej wielokrotnie. Kolejne wcielenia duszy na ogół służą jej oczyszczeniu. Pojawia się ona ponownie na świecie, by odpokutować popełnione grzechy. Powtórne zstąpienia dusz sprawiedliwych mogą dokonać się także dla dobra świata, by nieść pomoc innym. Wielokrotne wcielenia zdarzają się najczęściej dla wykonania trudnych zadań, trwających przez wiele pokoleń. Według poglądów niektórych kabalistów, reinkarnacji podlegają nie tylko dusze, lecz także ciała, a nawet rzeczy. Zgodnie z kabałą luriańską, każda pełna dusza – podobnie jak ciało – składa się z wielu mistycznych członków. W ciała mogą się wcielać poszczególne jej części, iskry. Transmigracja iskier w ostateczności służy restytucji pełnej postaci duszy.

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand