galeria dla kobiet

(hebr. ezrat naszim), nazywana też babińcemwyodrębniona część wnętrza synagogi, gdzie wolno przebywać kobietom. Jest ulokowana w sąsiedztwie głównej sali modlitwy (w średniowieczu), nad przedsionkiem lub wbudowana we wnętrze głównej sali. Zależnie od stopnia ortodoksyjności gminy (por. judaizm ortodoksyjny), przegroda między główną salą a g. dla k., może być pełną ścianą z niewielkimi oknami lub ażurową przesłoną.

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand