g(e)lila

(hebr., zwijanie) – obrządek zwijania rodału. W rycie aszkenazyjskim w synagodze, po zakończeniu czytania fragmentu Pięcioksięgu (Tory czytanie) i przed przystąpieniem do czytania haftary, zapraszane są na bimę dwie osoby, z których pierwsza dokonać ma podniesienia zwoju (por. hagbaha), druga zaś – zwinięcia go, czyli gelili. W rytuale sefardyjskim podniesienie następowało przed czytaniem, a po nim tylko jedną osobę wzywano do gelili. Talmud nie wspomina o obu tych obrządkach, a jedynie zaleca, by każda z osób wezwanych do czytania Tory, po jego zakończeniu, rolowała zwój w ten sposób, by nie był widoczny tekst. Natomiast Szulchan Aruch w części Orach Chajim nakazuje honorować wezwaniem do g. najbardziej znamienitego członka zgromadzenia. Współcześnie w wielu kongregacjach, podobnie jak niegdyś w rycie sefardyjskim, do dopełnienia g. wzywa się dzieci.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem