encyklopedyści

określenie odnoszące się do grona autorów i redaktorów Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (XVIII w.), na czele z Diderotem, d'Alembertem i Wolterem; w języku propagandy w Marcu '68 w Polsce znaczyło tyle, co „wrogowie ludu” (w domyśle Polaków), a w podtekście – „fałszujący historię Żydzi”, „syjoniści”, „agenci Niemiec Zachodnich”. Geneza tej paradoksalnej zmiany znaczenia semantycznego wiąże się z nagonką antysemicką na redakcję Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, zwłaszcza z powodu hasła Obozy koncentracyjne. Formalnie twierdzono, że podając liczbę wymordowanych w obozach Żydów, zaliczono do nich także Polaków pochodzenia żydowskiego (Kazimierz Rusinek) i oburzano się, że w encyklopedii brak hasła Martyrologia narodu polskiego (Tadeusz Kur). W istocie grano na ksenofobicznym poczuciu wyższości, nawiązującym do polskiego mesjanizmu (Polska jako męczennica narodów) oraz powszechnej nieznajomości faktu, że istotnie większość ofiar obozów koncentracyjnych stanowili Żydzi, mordowani jako przedstawiciele narodu żydowskiego.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand