egzaktor generalny

poborca podatków należnych skarbowi królewskiemu od gmin żydowskich w Polsce. W 1512 król Zygmunt I Stary powołał F. Fiszla z Krakowa na stanowisko e.g. gmin żydowskich w Małopolsce i na Rusi, a Abrahama Judaeusa Bohemusa na stanowisko e.g. gmin w Wielkopolsce i na Mazowszu. Gminy nie chciały uznać narzuconych im urzędników, toteż ich rolę przejęli niebawem przedstawiciele gmin każdej z prowincji (por. sejmiki żydowskie).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand