dom modlitwy

(hebr. be(j)t t(e)fil(l)a) synagoga; nazwa używana także w odniesieniu do różnego rodzaju budynków i pomieszczeń adaptowanych na cele zgromadzeń modlitewnych różnych wyznań. (Por. też: bóżnica; klojz; szuł; sztybel)

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand