darszan

(hebr.; jid. darsz(e)n); podrabinek – urzędnik gminy żydowskiej, będący pomocnikiem rabina, pełniący zarazem funkcję kaznodziei (por. gminy żydowskie w Polsce). Do jego obowiązków należało objaśnianie w każdy szabat odczytywanego w synagodze fragmentu BH (czytanie Tory); pełnił również funkcję daj(j)ana oraz zastępował rabina, kiedy na tym stanowisku był wakat. (Por. też: be(j)t din; mag(g)id; rabinat)

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand