d(e)rasz

(d(e)rusz) (hebr., wykład, przedstawienie, wyjaśnienie, l.mn. draszot) – homiletyczna metoda interpretacji Tory Pisanej; zespół praw i technicznych sposobów, stosowanych w literaturze rabinicznej dla wywiedzenia niedosłownego (nieoczywistego) sensu biblijnego tekstu, z punktu widzenia implikacji stosowania zasad prawnych bądź znaczenia moralnego. Stanowi ona jeden z czterech sposobów trad. interpretacji Biblii (obok p(e)szat, remez i sod). Od pojęcia d. pochodzą także określenia drasza (hebr., kazanie, prezentacja istoty rab. rozważań; jid. drosze) oraz darszan. (Por. też: midrasz; P(e)szita).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem