cztery światy

podział hierarchii objawienia, stosowany przez niektórych kabalistów; 1. Olam ha-acilut (hebr., Świat emanacji) – najbliższy Boga świat Jego Imion (Imiona Boga), odpowiadający poziomowi sefiry Keter; 2. Olam ha-b(e)ri'a (hebr., Świat tworzenia) – świat aniołów, odpowiadający sefirom Chochma i Bina; 3. Olam ha-jecira (hebr., Świat formowania [tworzenia]) – świat archetypów świata widzialnego, odpowiadający sześciu sefirom budowy; 4. Olam ha-asij(j)a (hebr., Świat działania) – świat fizyczny przyporządkowany sefirze Malchut. W niektórych wersjach tej doktryny, każdy z cz.ś. składa się z pełnej liczby dziesięciu własnych sefir. Taki układ zwraca uwagę na szczególne wybrzmiewanie cech odpowiednich sefir w odpowiednich światach, np. najwyższa sefira – Keter – jest najbardziej sobą w najwyższym świecie acilut, sefira Malchut – w świecie najniższym asija. Niektórzy kabaliści wyróżniali pięć światów. W sabataizmie i we frankizmie podstawową rolę odgrywał podział na dwa światy – wyższy i niższy. (Zob. też Sandalfon)

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem