cztery puchary

(hebr. arba kosot; jid. arbe kojses) – cztery kielichy wina wypijane przez biesiadników podczas sederu w święto Pesach. Winem napełnia się również piąty kielich, przeznaczony dla Proroka Eliasza, który – zgodnie z tradycją – odwiedza tej nocy każdy żydowski dom. Używa się wówczas słodkiego, czerwonego wina, które ma przypominać o krwi baranka (baran), użytej do oznakowania drzwi żydowskich domów, gdy Żydzi znajdowali się w egipskiej niewoli (por. plagi egipskie). W okresie wzrostu prześladowań Żydów i nasilenia oskarżeń o mordy rytualne, czerwone wino zastępowano białym, aby uniknąć pomówień o używanie chrześcijańskiej krwi na Pesach.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand