chaside(j) umot ha-olam

zob. sprawiedliwi wśród narodów świata

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand