chanukowe pieniądze

(jid. chanyke gełt) – pieniądze, którymi obdarowuje się dzieci w czasie Chanuki. Zwyczaj ten wynika z zaleceń, potwierdzonych w kodeksie Orach Chajim, według których, kiedy płoną światła chanukowe, nie powinno się pracować, a w domach żydowskich winien panować wesoły nastrój. Wśród Żydów aszkenazyjskich, zwłaszcza na ziemiach byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególny charakter miał wieczór, podczas którego zapalano piąte światło (świecę bądź palnik lampy chanukowej; chanukowy świecznik). Zbierały się wówczas całe rodziny i – po zapaleniu światła oraz odśpiewaniu pieśni chanukowych – dzieci otrzymywały ch.p. (zwykle drobne monety). Nadawano im czasem sens nagrody (zachęty) za pilne studiowanie Tory. W niektórych rodzinach rytuał ten odbywał się po każdej wieczornej ceremonii zapalania świateł chanukowych. Oddziaływanie kulturowe obyczajów chrześcijańskich i procesy akulturacji sprawiły, że przez analogię do prezentów otrzymywanych przez dzieci w okresie Bożego Narodzenia także żydowscy rodzice zaczęli swym pociechom dawać innego rodzaju prezenty, zamiast ch.p. (m.in. w Stanach Zjednoczonych). Zwyczaj dawania podarunków chanukowych nie jest praktykowany w Izraelu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem