cedaka tacel mi-mawet

(hebr., jałmużna ratuje od śmierci) – formuła wypowiadana zwyczajowo przez przedstawiciela bractwa pogrzebowego, zbierającego datki na cele dobroczynne od żałobników podczas pogrzebu. Słowa te często były też wyhaftowane na czarnej kapie, narzucanej na zwłoki zmarłego, kiedy na marach wynoszono je z domu (Zob. też: dobroczynność; Cedaka G(e)dola)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand