bóżnica (bożnica)

specyficznie polska nazwa synagogi, czasem używana celowo w odniesieniu do tradycyjnych (ortodok.) domów modlitwy, dla odróżnienia ich od reformowanych, zwanych także templami (z niem. Tempel = świątynia; por. synagogi postępowe).

Autor hasła: Eleonora Bergman

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand