bodek

(hebr., osoba badająca bądź przesłuchująca, egzaminator, kontroler) – osoba (funkcjonariusz) badająca zgodność z rytuałem i prawem religijnym. Pojęcie to pochodzi od terminu halachicznego b(e)dika (hebr., badanie, śledzenie, egzaminowanie), odnoszącego się do wszelkiego rodzaju inspekcji i badania poprawności rytualnej i prawnej, a także przesłuchania świadków przed sądem (hebr. b(e)dikat ha-ed(d)im). Przede wszystkim b. to funkcjonariusz gminny, sprawdzający wszelkie aspekty poprawności dokonywania uboju rytualnego (np. czy nóż jest idealnie ostry, sprawdzenie to nosi nazwę b(e)dikat ha-sak(k)in; czy wnętrzności zabitego zwierzęcia zostały zbadane dostatecznie szczegółowo itp.). Ponieważ obowiązek zachowania tego rodzaju czujności (czyli dokonywania ciągłej autoinspekcji) ciąży na szojchecie, w związku z tym licencjonowany rzezak rytualny nosił miano szojchet u-wodek (hebr. rzezak i kontroler).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem