błogosławieństwa

(hebr. b(e)rachot = padnięcie na kolana, uklęknięcie, l.p. bracha; jid. broches, l.p. broche) – krótkie formuły pochwalne lub dziękczynne, odmawiane zarówno w liturgii publicznej, jak i indywidualnie. Zgodnie z tradycją rabinacką, wprowadzono je na początku okresu Drugiej Świątyni, a do III w. n.e. utrwaliły się ich ostateczne wersje. Rabi Meir (II w.) utrzymywał, że obowiązkiem każdego mężczyzny jest odmówienie stu b. dziennie. Wszystkie zaczynają się od słów Baruch At(t)a Adonaj… (hebr., Bądź błogosławiony, Panie mój). B. można podzielić na cztery grupy: 1. związane z liturgią; odmawiane przed modlitwą lub po jej zakończeniu, albo też zarówno przed, jak i po niej; jeśli b. wypowiadane jest na początku modlitwy – brzmi …Elohe(j)nu, Melech ha-Olam… (hebr., Boże nasz, Królu Wszechświata…); 2. tzw. błogosławieństwa micw (hebr. Birchot ha-micwot), odmawiane przed wypełnieniem jakiegoś obowiązku religijnego, np. przed założeniem filakterii lub dęciem w róg (szofar) itp. (jedynym wyjątkiem są , zapalanie świec i mycie rąk, gdyż b. odmawia się dopiero po odbyciu tej czynności); 3. związane z jakąś przyjemnością, np. wąchaniem zapachu kwiatów lub kadzidła, odmawiane też przed lub po jedzeniu i piciu; 4. dziękczynne i pochwalne, odmawiane po zaobserwowaniu pewnych naturalnych zjawisk przyrodniczych (np. grzmotu, błyskawicy, tęczy), a także po spotkaniu wielkiego uczonego, otrzymaniu dobrych lub złych wieści, uratowaniu się z opresji (Błogosławieństwo gomel) itd. Istnienie i odmawianie b. na prawie każdą okoliczność stało się specyficzną filozofią życia. Zwykłe, codzienne czynności, takie jak wstawanie, ubieranie się, czy jedzenie, poprzez odmawianie b. nabrały rel. znaczenia, zmieniając całe życie religijne Żydów w służbę Bożą. (Zob. też: Ahawa Raba; Ahawat Olam; Al ha-nis(s)im; Balaam; Baruch ha-ba; Baruch sze-amar; B(e)rachot; Birkat ha-minim; Birkat ha-zim(m)un; Birkat szewa; Błogosławieństwa poranne; Błogosławieństwa haftary; Błogosławieństwa zaręczynowe; Błogosławieństwo kapłańskie; Błogosławieństwo księżyca; Błogosławieństwo Megil(l)i; Błogosławieństwo słońca; Błogosławieństwo świec; Błogosławieństwo Tory; brakteaty; Cur Israel; Geul(l)a; Ha-tow we-ha-metiw; K(e)dusza; Kid(d)usz; Malchujot; netilat jadajim; reguła prawej ręki; Sze-hechejanu; Szewa b(e)rachot; Szmone esre(j); Szofarot; Zichronot)

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem