be-sim(m)an tow

(hebr., pod dobrym znakiem; na dobry znak [omen]) – popularna, zwłaszcza w kulturze sefardyjskiej, forma składania życzeń bądź wzajemnego pozdrawiania się, związana z wiarą we wpływ znaków astrologicznych na życie człowieka. Pozdrowienie to było związane z radosnymi okolicznościami. (Zob. też astrologia)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand