be-ezrat ha-Szem

(hebr., z pomocą Bożą; jid. beezres-Haszem) – powiedzenie wyrażające ufność w Boga. Pojawiło się w średniowiecznym języku rabinów, a obecnie powszechnie jest używane. Żydzi ortodoksyjni często piszą skrót tego wyrażenia w listach, używając hebrajskich liter be(j)t, ajin, he, umieszczając go nad datą.

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand