bat kol

(hebr., echo; jid., bas koł) – niebiański lub boski głos, objawiający ludziom Bożą wolę, wybór czy sąd. Według tradycji rabinicznej, słyszano go już w czasach biblijnych; słyszeli go także męczennicy za wiarę z czasów powstania Bar Kochby (132-135 n.e.; por. Kid(d)usz ha-Szem). Termin używany głównie w literaturze talmudycznej.

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand