bakasza

(hebr., prośba; jid. bakosze) – poemat liturgiczny (pij(j)ut), lub – w szerszym znaczeniu – krótka modlitwa błagalna, pisana prozą lub wierszem. W rytuale sefardyjskim początkowo recytowano ją przed codziennym nabożeństwem porannym (szacharit), później tylko w szabat rano. W obrządku aszkenazyjskim nie występuje w ogóle. Tradycja przypisuje stworzenie tej formy następcom kabalisty I. Lurii z Safed. Terminem b. określa się także powstałe wcześniej hymny, włączone do liturgii; np. dwie b. Saadii Gaona, Keter ha-malchut (hebr., Korona królestwa) Salomona ibn Gabirola, krótkie hymny Jehudy ha-Lewiego.

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem