baal kore

(hebr., dosł.: mistrz czytający; jid. bal-kojre); baal kri'a (hebr., dosł.: mistrz czytania; jid. bal-krije) – określenie osoby odczytującej w synagodze podczas nabożeństwa fragment z Tory, przypadający na dany tydzień (Tory czytanie; parasza). Żydzi sefardyjscy stosują jedynie termin baal kri'a; zwykle jest nim chaz(z)an.

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand