archisynagog

(od grec. archisynágogos) – w starożytności funkcjonariusz gminy żydowskiej, przewodzący modłom w synagodze, odczytujący fragmenty Tory, bądź wzywający (tzn. wyznaczający) członków gminy do ich odczytywania (por. Tory czytanie). W Świątyni Jerozolimskiej, w dni świąteczne, a. podawał zwój Tory arcykapłanowi lub królowi, by ten odczytał odpowiedni ustęp. W 397 n.e. wszystkich a. zamieszkujących na terenie imperium rzymskiego zwolniono z płacenia podatków i zrównano w prawach z chrześcijańskimi klerykami.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand