al tikre(j)

(hebr., nie czytaj) – termin używany do wskazania innego niż masorecki (masora i masoreci) przekazów niektórych słów lub fraz biblijnych, stosowany w wypadku zmian w wokalizacji, przestawienia bądź zamiany liter na inne. (Zob. też: hebrajski alfabet; nakdanim)

Autor hasła: Małgorzata Barcikowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand