Żydowskie Towarzystwo Kultury i Sztuki (ŻTKiS)

organizacja społeczna powołana do życia w listopadzie 1947 przez członków PPR, związanych z CKŻP (por. Frakcja PPR przy CKŻP); jej przewodniczącym został D. Sfard. Formalnym celem ŻTKiS było nadanie zorganizowanych form upowszechnianiu kultury w środowisku żydowskim. Bazę lokalową i zaplecze finansowe zapewniało mu CKŻP, w którego domach kultury i świetlicach rozwijało swą działalność. Została ona wyraźnie zaktywizowana w 1949, kiedy to w 49 oddziałach ŻTKiS skupiało 16 250 członków, prowadziło 30 świetlic, 20 domów kultury, 47 bibliotek, 37 zespołów artystycznych oraz kursy języków jidysz i polskiego dla 2 tys. uczniów. W istocie, powstanie ŻTKiS w ramach ogólnej stalinizacji kraju było elementem przygotowań do likwidacji organizacji narodowościowych (CKŻP), które miały zastąpić fasadowe stowarzyszenie kulturalno-oświatowe. (Por. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand