Żydowskie Studio Teatralne

placówka kształcąca aktorów dla potrzeb nowoczesnego teatru żydowskiego, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu i wystawianiu pełnospektaklowych przedstawień, założona przez M. Weicherta w Warszawie, działająca w 1929-1933. Adepci Ż.S.T. w większości rekrutowali się z lewicowej proweniencji amatorskich kółek dramatycznych (komunistycznych, bundowskich, ale też chalucowych). Korzystało ono z lokalu jednej ze szkół CISZO w Warszawie oraz z subwencji Kultur-Ligi (studenci wnosili minimalne opłaty). Program Ż.S.T. był bardzo bogaty i obejmował m.in.: historię (R. Mahler); historię teatru (I. Schiper); dialektologię i fonetykę jid. (N. Pryłucki); solfeż i śpiew chóralny (H. Kon); zagadnienia teatru światowego (Weichert); scenografię i technikę sceniczną (W. Weintraub); historię sztuki (N. Korzeń); rysunek i architekturę (architekt Ruben Szwarc). Silny akcent w kształceniu kładziono również na naukę rytmiki i tańca, a także na spotkania z twórcami kultury żydowskiej. Trzyletni kurs miał być zakończony publicznym występem. O zamknięciu Ż.S.T. zadecydowało cofnięcie subwencji przez Kultur-Ligę, wobec niezadowolenia niektórych kręgów działaczy Bundu ze ściśle artystycznego charakteru placówki. Absolwenci Ż.S.T. weszli w skład Jung Teater.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem