Żydowskie Akademickie Stowarzyszenie Sportowe (ŻASS)

organizacja utworzona w Warszawie w 1928, z połączenia Żydowskiego Klubu Sportowego „Askola” (istniejącego przy Gimnazjum „Askola” w Warszawie) i Związku Akademickiego Wychowania Sportowego; od 1932 należąca do Oddziału Polskiego Wszechświatowego Związku Makabi. Zrzeszała ponad 1 tys. zawodników, m.in. silną sekcją pływacką, grupującą czołowych pływaków żydowskich w Polsce, mistrzów i rekordzistów kraju: Zelingerównę, Zaubermanównę, braci G. i I. Szrajbmannów, a także lekkoatletkę, F. Berson-Lichtblau. ŻASS działało do 1939.

Autor hasła: Daniel Grinberg

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand