Żydowski Komitet do spraw Kolonizacji

organizacja powołana z inicjatywy MSZ w Rzeczpospolitej w końcu 1938, dla podjęcia działań na rzecz zwiększenia emigracji Żydów z Polski, przede wszystkim do Palestyny, w oparciu o wpływy organizacji żydowskich. W jej skład weszli przedstawiciele asymilatorów, Agudy i części syjonistów. Przewodniczącym Ż.K.d.s.K. został M. Schorr. Jej działalność nie przyniosła jednak oczekiwanych przez władze rezultatów.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand