Żydowski Komitet Organizacyjny przy Związku Patriotów Polskich

zob. Komitet Organizacyjny Żydów Polskich [w ZSRR]

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand