Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski w Warszawie (ŻKOM)

instytucja opieki społecznej, powołana do życia 17 X 1940; największy z terenowych oddziałów Żydowskiej Samopomocy Społecznej (ŻSS); odpowiednik stołecznego Polskiego Komitetu Opiekuńczego Rady Głównej Opiekuńczej (RGO). ŻKOM do marca 1942 wchłonął wszystkie istniejące w getcie warszawskim stow. opiekuńcze. Dzielił się na cztery wydziały: Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą (dawna CENTOS), Opieki Sanitarnej i Higienicznej (dawne TOZ), Pracy Społecznej (Sektor Społeczny; dawne Żydowskie Towarzystwo Opieki Społecznej) oraz Pomocy Pracy i Pomocy Gospodarczej (dawny ORT). Niektóre z nich przekształciły się w placówki tajnego nauczania w zakresie szkolnictwa wyższego. ŻKOM kładł szczególny nacisk na pomoc docelową i pomoc indywidualną. Otrzymywał ją nie każdy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji, lecz przede wszystkim osoby o specjalnym statusie: ludzie wolnych zawodów, wybitni fachowcy, działacze publ., przedstawiciele duchowieństwa; praktyka ta budziła żywiołową krytykę. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand