Żydowski Komitet Gospodarczy

(jid. Wirtszaftłecher Komitet) – organizacja działająca w Polsce, powstała w maju 1933; jednoczyła żydowskie organizacje gospodarcze, głównie w celu koordynacji ich działań, ożywienia żydowskiego życia gospodarczego, dania odporu negatywnym tendencjom i zagrożeniom w tej sferze itp. Współpracowała z Centralą Związku Kupców, Centralą Drobnych Kupców Żydowskich, Centralnym Związkiem Rzemieślników Żydów RP, CEKABE, Jointem, ORT-em, zrzeszeniami zawodowymi żydowskich lekarzy, inżynierów, ekonomistów, oraz z innymi organizacjami. Ż.K.G. podejmował bardzo różnorodne działania, m.in.: protestował przeciw ignorowaniu potrzeb kredytowych żydowskich robotników i podjął się organizowania akcji udzielania pożyczek za pośrednictwem gmin i stowarzyszeń gospodarczych; brał udział w tworzeniu szkolnictwa zawodowego oraz spółdzielczości pracy (w tym zwłaszcza dla kobiet i chałupników); angażował się w akcję pomocy uchodźcom i wysiedlonym z Niemiec (m.in. tworząc specjalne Komitety Pomocy; por. Komitety Pomocy Uchodźcom Żydowskim z Niemiec w Polsce); dążył do przełamania negatywnych zjawisk bojkotu antyżydowskiego i utrudnień w dostępie do pracy w żydowskich fabrykach i przedsiębiorstwach; podejmował promocję eksportu wyrobów żydowskiego rzemiosła i drobnej wytwórczości. Na czele warszawskiego prezydium Ż.K.G. stali: H. Rosmarin, red. Szmuel Wołkowicz i inż. Icchak Sztejnmec. Mimo usilnych starań, działania Ż.K.G. nie mogły przynieść poważniejszych efektów, gdyż jego prace wkrótce miała przerwać II wojna światowa.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem