Żydowski Instytut Pedagogiczny (Teologiczny) we Lwowie

zob. Zakład dla Kształcenia Nauczycieli Religii Mojżeszowej we Lwowie

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand