Żydowski Instytut Muzyczny w Wilnie

nazywany Żydowskim Konserwatorium Muzycznym – wyższa szkoła muzyczna utworzona w 1922, z inicjatywy i pod kierunkiem Dawida Jedwabnika. Ze względów statutowych, władze zamknęły ją. W 1924, po opracowaniu i zatwierdzeniu nowego statutu, na wzór obowiązujących w państw. konserwatoriach muzycznych, Ż.I.M w W. został ponownie otwarty i uzyskał status uczelni państwowej. Program nauczania był taki sam, jak w innych konserwatoriach. Kadra pedagogów składała się z wybitnych muzyków żydowskich, jak prof. Leon Cajtlin, prof. Elijahu Malkin (nauczyciel m.in. Jaszy Heifetza), dr A. Cymbler, dr Tamara Gerszowicz, prof. A. Sliep i inni.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand