Żydowska Partia Socjalno-Demokratyczna [w Galicji] (ŻPSD)

partia polityczna czynna w Galicji w l. 1905-1920. Powołali ją do życia żydowscy działacze socjalistyczni, przeciwni zbyt silnym zakusom asymilatorskim działaczy galicyjskich PPSD wobec robotników żydowskich (asymilacja; H. Diamand, E. Häcker, M. Horowitz, B.D. Gross). Do rozłamu bezpośrednio przyczyniła się polemiczna broszura H. Grossmana Was Wir sollen?, ogłoszona 1 V 1905. W roku następnym we Lwowie odbył się pierwszy zjazd ŻPSD. Partia liczyła wówczas ok. 2,5 tys. członków (w 1910 ponad 4 tysiące). W programie partii, oprócz haseł socjalnych, podkreślano konieczność podjęcia przez Żydów walki o autonomię narodową, występowano przeciw żydowskim kuriom wyborczym. W 1910 na IV kongresie ŻPSD we Lwowie dołączono postulat organizacji szkolnictwa w języku jidysz. W 1911-1913 ściśle współpracowano (unia) z Sekcją Żydowską PPSD; po kolejnym rozłamie do ŻPSD przyłączyli się żydowscy socjaliści z Bukowiny. W 1920 doszło do zjednoczenia tej partii z Bundem. Do głównych działaczy ŻPSD należeli: H. Grossman, K. Einaengler, Samuel Blum, J. Bross.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand