Żydowska Legia Akademicka

studencka organizacja niepodległościowa powstała we Lwowie w 1914 w Żydowskim Domu Akademickim (por. Towarzystwo Rygoryzantów we Lwowie), pod wpływem wieści o tworzeniu Legionów Polskich. Jej celem było wzięcie udziału w orężnej walce o niepodległość Polski. Tworzone na jej bazie grupki młodych ludzi z bronią próbowały przedostawać się do Krakowa, by wstąpić do Legionów. Jednak po drodze były rozbrajane przez Austriaków, a ich członkowie – wcielani do austriackich jednostek wojskowych. Tylko jednej grupie udało się dotrzeć do Krakowa i wstąpić w szeregi Legionów.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand